Zakres usług kancelarii prawnej Prochownik na szczecińskim prawobrzeżu

> Uslugi

Kancelaria prawna swoją ofertą obejmuje przede wszystkim pomoc w zakresie:

 • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, podziały majątku, alimenty)
 • prawa spadkowego (stwierdzenia nabycia spadku, podział spadku, nieważność testamentu, zachówek)
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • upadłości konsumenckiej - wieloletnie doświadczenie związane z funkcją syndyka i posiadaną licencją syndyka
 • kredytów frankowych
 • prawa gospodarczego i handlowego
 • prawa cywilnego (ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń odszkodowawczych)
 • windykacji należności
 • postępowania egzekucyjnego
 • sporządzania i analizy umów cywilno-prawnych
 • prawa administracyjnego
 • prawa pracy
 • prawa karnego

Pomoc prawa świadczona jest w szczególności poprzez:

 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, urzędami i innymi organami administracji publicznej
 • reprezentację przed prokuraturą oraz organami ścigania
 • sporządzanie pozwów, wniosków, środków odwoławczych i innych pism procesowych
 • sporządzanie opinii prawnych, umów cywilno-prawnych
 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym

Kancelaria prawnicza - prowadzenie postępowania upadłości przedsiębiorstw

Oferujemy profesjonalną pomoc prawniczą dla przedsiębiorców. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym i handlowym, dzięki czemu możemy kompleksowo zadbać o Państwa interesy w przypadku upadłości Waszej firmy, zarówno w Szczecinie, jak i w innych miastach. Prowadzenie postępowania upadłościowego jest zadaniem, które wykonujemy sumiennie i rzetelnie, z uwzględnieniem prywatnego interesu naszego Klienta. O ostatecznym wyniku postępowania sądowego decyduje także czas, w jakim zgłosicie się Państwo do nas, dlatego sugerujemy jak najwcześniejsze skontaktowanie się z naszą Kancelarią w przypadku problemów - pomoże to w ustaleniu wspólnie najlepszej strategii działania.
Zajmujemy się również prowadzeniem upadłości konsumenckiej dotyczącej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, choć bardzo często dotyczy to byłych przedsiębiorców i zobowiązań powstałych w toku prowadzonej działalności. Pierwszym i najważniejszym krokiem w upadłości konsumenckiej jest precyzyjne złożenie wniosku tak, aby przekonać Sąd upadłościowy, iż dana osoba zasługuje na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. We wniosku tym trzeba wykazać, iż zadłużenia powstały z przyczyn niezależnych od dłużnika. Wieloletnie doświadczenie radcy prawnego również jako syndyka pozwoliło zdobyć ogromną wiedzę w temacie prawidłowego składania wniosku. Drugim etapem postępowania jest udział syndyka, którego obowiązkiem jest spieniężenie ewentualnie pozostałego jeszcze majątku. Ostatnim elementem jest ustalenie planu spłaty, który to plan z doświadczenia kancelarii może być bardzo korzystny dla dłużnika. Zazwyczaj plan spłaty obejmuje niedługi okres, np. 3 lata, gdzie dłużnik nawet przy bardzo dużych zobowiązaniach jest zobowiązany do spłaty wierzycieli w niewielkich kwotach. Oczywiście będzie się to wiązało z analizą sytuacji majątkowej dłużnika oraz wykazania, iż upadłość powstała z przyczyn od niego niezależnych. Z doświadczenia kancelarii wynika jednak, iż Sąd upadłościowy przychyla się do ciężkiej sytuacji dłużnika. Nadmienić należy, iż wszystkie toczące się egzekucje przeciwko dłużnikowi w wypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej są zawieszane z mocy prawa, co oznacza w praktyce, iż się nie toczą.
Prawo rodzinne to szczególny obszar naszej działalności. Rozwody są bolesnymi i trudnymi decyzjami w życiu naszych Klientów. Dbamy, by stosunki osobiste i majątkowe po rozwodzie nie były powodem do wszczynania ponownych postępowań sądowych. Zapewniamy Państwu profesjonalną i kompetentną opiekę, jak i wrażliwość. W Szczecinie mogą Państwo skorzystać z usług naszej kancelarii, oferujemy konsultacje prawne i doradztwo w zakresie osobistych zobowiązań Klientów przed i po rozwodzie oraz sporządzania pism rozwodowych. W naszym działaniu opieramy się na uczciwości, obowiązującym prawie oraz niepisanych normach, które pozwalają na stanowcze i bezbolesne uregulowanie kwestii rozwodowych.
Prowadzimy sprawy sądowe z powództw kredytobiorców przeciwko bankom oraz reprezentujemy w procesie sądowym kredytobiorców pozwanych przez banki. Zaznaczyć należy, iż jeżeli sprawę wytacza kredytobiorca przeciwko bankowi opłata sądowa jest stała i wynosi 1000 zł – niezależnie od dochodzonej przez kredytobiorcę kwoty. Natomiast jeżeli kredytobiorca jest pozwany przez bank z powodu nieregulowania kredytu to jest zwolniony od jakichkolwiek opłat, albowiem tylko się broni. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku w wypadku kredytów frankowych warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej, albowiem jest to bardzo opłacalne dla kredytobiorcy. Nasza Kancelaria przeprowadziła i prowadzi liczne postępowania w tym zakresie, na bieżąco śledzi linię orzecznictwa, która w 90 % jest korzystna dla tzw. frankowiczów. Kredytobiorca może spodziewać się orzeczenia dwojakiego rodzaju: albo przeliczenia kredytu wg kursu franka z daty uruchomienia kredytu, co oznacza w praktyce, iż jeżeli kredytobiorca zaciągał kredyt w 2008 r. po kursie franka 2 zł, to wg tego kursu przeliczany jest kredyt bądź też unieważnienia umowy, co oznacza w praktyce, iż jeżeli kredyt został zaciągnięty w kwocie, np. 500 tys. a kredytobiorca spłacił dotychczas 300 tys. to do zapłaty na rzecz banku pozostaje różnica, czyli 200 tys. Obecnie wszyscy oczekujemy na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ma być bardzo korzystny dla frankowiczów. W tej sprawie wypowiedział się już Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości, który już zasugerował, iż wszystkie umowy o tzw. kredyty frankowe będą uznawane za nieważne. Nadmienić należy, iż polskie sądy będą zobowiązane stosować się do ww. orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i większość toczących się postępowań w chwili obecnej jest zawieszana do czasu wydania przedmiotowego orzeczenia. Ponieważ wszyscy mamy świadomość, iż przez polskie ustawodawstwo nie będą uchwalane żadne przepisy prawne regulujące umów frankowych, jedyną drogą, aby wyjść z tego problemu jest postępowanie sądowe, które nie jest kosztowne i po ukazaniu się orzeczenia Unii Europejskiej nie będzie skomplikowane. Pozwoli to kredytobiorcom na ostateczne rozwiązanie kredytu frankowego i zaprzestaniu płacenia absurdalnie wysokich i nie mających nic wspólnego z rzeczywistością rat kredytowych.
Zachęcamy do kontaktu  – chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.